2 100 klientů

Počet klientů

4,5 mld. CZK

Zprostředkovány investice

2,5 mld. CZK

Zprostředkovány úvěry

500 mil. CZK

Vlastní developerské projekty

Finanční zpravodajství

Naše produkty a služby