Investiční poradenství

Komodity

Jsme schopni poskytnout nákup a prodej světových komodit s cílem vytvořit stabilní portfolio v dlouhém horizontu

Komodita je zboží, které je na trhu obchodováno bez rozdílů na kvalitě. Často se jedná o obchody s různými surovinami a zemědělskými produkty. Vše je prováděno ve velkém měřítku (velkoobchod). V případě maloobchodu, kdy obchody provádíme v malém měřítku, často hovoříme o sortimentu.

Vlastnosti obchodu s komoditami: 

  • Dodávky od různých dodavatelů jsou vzájemné zastupitelné
  • Jedná se o produkty jednotné hodnoty a kvality
  • Jsou vyráběné ve velkém množství různými výrobci
  • Ke spuštění obchodu jsou na každém trhu určeny vlastnosti a množství komodity

Příklad obchodovatelné komodity:

Komoditou nemůžou být například osobní auta, která se vyrábějí v mnoha různých zpracování a za různou cenu. Naopak měď je homogenní produkt a může obchodovat za jednotnou cenu na globálních trzích.

Naše produkty a služby

SFG Investment

Finin group s.r.o. je součástí skupiny SFG holding a.s., proto budete přesměrování na nové webové stránky.

Přejít na nový web