Akcie

Makroekonomické události Česká republika: ČNB dle očekávání úrokové sazby nezměnila, 2.vlna viru sníží ek. oživení, úr. sazby mají ale růst rychleji

Čtvrtek 5. listopad 2020 18:48

Česká národní banka úrokové sazby podle očekávání nezměnila. Banka svoji hlavní úrokovou sazbu, 2týdenní repo sazbu, ponechala na 0,25 %. Lombardní úroková sazba byla potvrzena na dosavadních 1,00 % a diskontní úroková sazba zůstala nezměněna 0,05 %. Pro rozhodnutí nezměnit úrokové sazby zvedlo ruku všech 7 členů bankovní rady. Oživení růstu ekonomiky nad očekávání srazí druhá vlna koronavirové pandemie, která na rozdíl od první vlny tolik nezasáhne zpracovatelský průmysl. Prognóza růstu domácí ekonomické aktivity se pro rok 2020 přehodnocuje směrem k mírnějšímu propadu, a to vlivem lepšího než očekávaného vývoje během jara a léta. Ten převáží nad negativními dopady 2. vlny pandemie v závěru roku. Naproti tomu se v důsledku této druhé vlny výhled pro rok 2021 posouvá směrem k výrazně nižšímu růstu hrubého domácího produktu. Výhled inflace ČNB se příliš nemění, na přelomu roku by se měla snížit do tolerančního pásma inflačního cíle 2 %, tedy 1 - 3 %. ČNB taky počítá s tím, že v průběhu příštího roku započne s postupným opouštěním výrazného uvolnění měnových podmínek díky polevování pandemie spojené s oživením ekonomiky a se stabilizací inflace blízko cíle ČNB.Tržní úrokové sazby mají zůstat stabilní a postupně se zvyšovat od poloviny příštího roku. Jejich růst ČNB čeká silnější než v předchozí prognóze. Předpokládané postupné zklidňování epidemické situace v Evropě i v České republice v příštím roce umožní obnovení pozvolného posilování kurzu koruny.

Česká republika: Rozhodnutí ČNB úr. sazby (2týdenní repo sazba)

Skutečnost
:  0,25 %
Očekávání
:    0,25 %
Předchozí
:     0,25 %

Rozbor, důležité komentáře
: Lombardní a diskontní úroková sazba byla potvrzena na 1,00 % resp. 0,05 %. Pro rozhodnutí nezměnit hlavní úrokové sazby zvedlo ruku všech 7 členů bankovní rady. 

Ekonomika
: Oživení růstu ekonomiky nad očekávání srazí druhá vlna koronavirové pandemie, která na rozdíl od první vlny tolik nezasáhne zpracovatelský průmysl s ohledem na zatím omezené ekonomické dopady cílených protiepidemických opatření, funkční globální dodavatelsko-odběratelské řetězce a plně prostupné hranice. 

Celkově zhoršené vnímání ekonomické situace ze strany českých firem se ale bude i nadále projevovat v poklesu soukromých investic. Negativní dopady koronavirové pandemie naopak zmírňuje zrychlený růst spotřeby vlády doplněný o stabilizační rozpočtová opatření. Ta částečně zmírňují pád spotřeby domácností. Odeznívání negativních ekonomických dopadů druhé vlny pandemie se předpokládá v průběhu prvního pololetí příštího roku, kdy se ekonomika vrátí k růstu v podmínkách zotavující se zahraniční poptávky. Výkon české ekonomiky ale předkrizové úrovně nedosáhne ani do konce roku 2022.

Prognóza růstu domácí ekonomické aktivity se pro rok 2020 přehodnocuje směrem k mírnějšímu propadu, a to vlivem lepšího než očekávaného vývoje během jara a léta. Ten převáží nad negativními dopady 2. vlny pandemie v závěru roku. Naproti tomu se v důsledku této druhé vlny výhled pro rok 2021 posouvá směrem k výrazně nižšímu růstu hrubého domácího produktu. ČNB predikuje, že by pokles hrubého domácího produktu měl být letos nižší, 7,2 % vůči původní prognóze poklesu 8,2 %, příští rok by ale mělo být i nižší oživení HDP s jeho růstem 1,7 % (dle předchopzí projekce 3,5 %). V roce 2022 by pak růst HDP měl posílit na 4,2 % (dle předchozí předpovědi 4,0 %).

Inflace
: Výhled inflace ČNB se příliš nemění, na přelomu roku by se měla snížit do tolerančního pásma inflačního cíle 2 %, tedy 1 - 3 %. 

Úrokové sazby
: Předpokládané následné odeznívání negativních dopadů druhé vlny pandemie, související obnovení návratu domácí a zahraniční ekonomické aktivity směrem k předkrizovým úrovním a stabilizace inflace v blízkosti cíle umožní v průběhu příštího roku započít s postupným opouštěním výrazného uvolnění měnových podmínek.Tržní úrokové sazby mají zůstat stabilní a postupně se zvyšovat od poloviny příštího roku. Jejich růst ČNB čeká silnější než v předchozí prognóze. 3M PRIBOR by měl k přelomu let 2021 a 2022 posílit na 1,2 % ze současných minim 0,3 %, když před úderem koronaviru začátkem tohoto roku dosahoval 2 %. 

Kurz koruny
: Předpokládané postupné zklidňování epidemické situace v Evropě i v České republice v příštím roce umožní obnovení pozvolného posilování kurzu koruny. Dojde k tomu vlivem rozšiřujícího se úrokového diferenciálu v podmínkách oživení zahraniční poptávky a dále i domácí ekonomické aktivity. Banka čeká, že by koruna k euru měla sílit během let 2021 a 2022 zpět k 26 EUR/CZK ze současných 26,67 EUR/CZK.

Rizika
: Rizika prognózy ČNB hodnotí stále jako výrazná s tím, že epidemiologická situace zvyšuje nejistotu budoucího ekonomického vývoje na stranu poklesu ek. aktivity. Důležitým protiinflačním rizikem je další možné zhoršení průběhu druhé vlny pandemie v tuzemsku a zejména v zahraničí, a to nad rámec základního scénáře. Případná další eskalace pandemie by v mnoha evropských zemích totiž mohla vést k ještě intenzivnějšímu zavádění přísných epidemiologických opatření s významnými hospodářskými dopady. Ty by mohly zahrnovat plošné a dlouhodobé uzavírky hospodářství, což by vedlo k dalšímu zhoršení sentimentu firem i domácností. Dalším  rizikem je dle ČNB odchodu Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie bez dohody.

Hodnocení, dopad na výhled monetární politiky
: Centrální banka čeká, že letošní propad ekonomiky bude nižší než se původně čekalo, zato příští rok se růst ekonomiky vzchopí jen málo kvůli 2. vlně pandemie koronaviru. ČNB věří, že ekonomika tak jako hospodářství ve světě bude potřebovat na rekonvalescenci delší čas. Projekce inflace se nezměnila, měla by během příštího roku klesat k cíli banky 2 %. Růst úrokových sazeb příští rok a začátkem roku 2022 by měl být rychlejší. Koruna by k euru měla posilovat. 

Navíc hrozí nový silný růst případů koronaviru, který by mohl opět ochromit ekonomickou aktivitu a rovněž nevyjasněná faktická podoba odchodu Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie resp. nastavení obchodních dohod a vztahů UK a EU s koncem přechodného období na konci tohoto roku. 

Podle našehio názoru vývoj pandemie je zatím obtížně predikovatelná a hospodářství činní větší potíže než se předpokládalo. To může pokračovat i příští rok, přičemž příznivý dopad vakcíny koronaviru může přijít až od druhého pololetí 2021. To by vůči prognóze banky znamenalo, že růst ekonomiky bude příští rok nižší s nižším růstem úrokových sazeb a pomalejším zpevňováním  koruny. 

Dopad na trhy
: Setrvale téměř nulové úrokové sazby jsou příznivé pro akcie a dluhopisy a nepříznivé pro korunu. Koruna po rozhodnutí zpevnila 0,3 %.

Chcete dostávat nejnovější informace?

Stačí zadat váš e-mail a následně potvrdit souhlas.

Naše produkty a služby