Akcie

Makroekonomické události Česká republika: Růst ekonomiky slábne o něco méně, než se čekalo

Středa 14. srpen 2019 19:43

Hrubý domácí produkt České republiky ve druhém čtvrtletí mezičtvrtletně vzrostl 0,6 % stejně jako v předchozím čtvrtletí, trh čekal růst 0,5 %. Meziroční růst ekonomiky oslabil na 2,7 % z 2,8 % v prvním čtvrtletí, trh čekal o něco větší pokles růstu HDP na 2,6 %.

ČR: HDP (2Q 2019, q/q, očištěno o rozdílné ceny a sezónní efekt)

Skutečnost
: 0,6 %
Očekávání
:  0,5 %
Předchozí
:   0,6 %

ČR
: HDP (2Q 2019, y/y, očištěno o rozdílné ceny a rozdílný počet pracovních dnů)

Skutečnost
: 2,7 %
Očekávání
:  2,6 %
Předchozí
:   2,8 %

Rozbor
: Podle Českého statistického úřadu pro růst HDP táhla především spotřeba domácností ale i zahraniční poptávka. Naopak podle instituce pokračovalo postupné snižování dynamiky růstu investiční aktivity. ČSÚ ještě k datům dodal, že příznivý hospodářský vývoj pokračoval ve většině odvětví tuzemské ekonomiky, přičemž nejvyšší příspěvek k růstu hrubé přidané hodnoty zaznamenala skupina odvětví obchodu, dopravy, skladování, ubytování a stravování.

Hodnocení
: Data potvrzují pozvolné slábnutí růstu ekonomiky, tak jako v posledních kvartálech je patrné v eurozóně a Německu, o něco méně, než čekal trh. Přesto růst ekonomiky zůstává solidní. Kompozice růstu ekonomiky bude teprve zveřejněna, ovšem i v tomto případě se české hospodářství trendy nebude příliš lišit od evropských ekonomik.

Recese evropského zpracovatelského průmyslu doléhá v posledních měsících silněji i na tuzemský zpracovatelský průmysl, jeho růst s koncem prvního pololetí roku značně zeslábl. Slábnoucí tlaky do Česka přicházejí z Evropy resp. ze světa, růst hospodářství Evropské unie a světa slábnou. Nepříznivě se projevují jednak vleklý neklid nejistot obav nebezpečí mezinárodního obchodu včetně protekcionismu v podobě obchodních a celních válek USA se svými hlavními obchodními partnery, Čínskou lidovou republikou, Evropskou unií, Mexikem apod. Druhým důvodem skličujícím evropskou ekonomiku je protahované a dosud nevyjasněné odcházení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie.

Na druhou stranu silný trh práce včetně rekordně nízké nezaměstnanosti s robustním růstem mezd táhnou solidní růst domácí poptávky v podobě maloobchodnéch tržeb a služeb. Tento jev značně tlumí slábnoucí tlaky ze světa i v Evropě.

Zmíněné slábnoucí tlaky budou působit déle než se zdálo, patrně i ve druhém pololetí. Proto i ve druhé polovině roku růst ekonomiky ještě může oslabit. Růstová trajektorie ekonomiky by se tak mohla sesunout až ke 2,0 % v součtu se silněji rostoucím růstem ekonomiky v prvním pololetí by celoroční růst HDP mohl dosáhnout 2,5 %. Česká národní banka ve své poslední prognóze čeká růst českého hospodářství ukazatelem HDP v letech 2019, 2020 a 2021 2,6 %, 2,9 % a 3,0 %

Ještě v roce 2017 růst HDP dosahoval anuálně kolem 5 - 6 %. Výraznější pokles velmi silného růstu HDP české hospodářství podstoupilo právě v roce 2017, v jeho druhém pololetí, tedy dříve než růst HDP eurozóny. Ten v podstatě oslabil, zato silně až v roce 2018.

Chcete dostávat nejnovější informace?

Stačí zadat váš e-mail a následně potvrdit souhlas.

Naše produkty a služby