Akcie

Makroekonomické události ČR: Guvernér ČNB Rusnok věří, že po náročném prvním čtvrtletí se zvládnutím zdravotních rizik ekonomika rychle oživí, ochota bank půjčovat domácnostem má trvat

Úterý 12. leden 2021 22:01

Guvernér České národní banky Jiří Rusnok že pro ekonomiku bude náročné hlavně první čtvrtletí, pokud se ale podaří zvládnout zdravotní rizika, ekonomika může rychle oživovat. Guvernér rovněž věří stabilitě českého bankovního sektoru i tomu, že se ochota bank půjčovat domácnostem nesníží. Komentáře Rusnoka nepřekvapily, výhled začátku zvyšování úrokových sazeb pro přelom pololetí 2021 se nemění. Banka tak nadále čeká, v příštích letech oživení ekonomiky které bude srovnávat pád hospodářství tohoto roku, pokles inflace k svému cíli 2 %, posilování koruny a postupný růst úrokových sazeb během příštího roku. Ekonomika bude v příštích měsících pod tlakem koronaviru, pak ale by měly úřadovat účinky vakcín, které by virus měly odtlačit do pozadí a uvolnit cestu ekonomickému oživení. Naplní-li se základní scénář, hospodářství může oživovat silněji, než se čeká. Úrokové sazby by se tak mohly začít postupně zvyšovat nejdříve již od druhého čtvrtletí 2021, spíše však od druhého pololetí 2021.

Rozhovor guvernéra České národní banky Jiřího Rusnoka pro Lidové noviny 

Rozbor, důležité komentáře


Ekonomický růst
: Pokles efektu koronavirových vln na ekonomiku, fungování průmyslu na rozdíl od první koronavirové vlny, přizpůsobení firem služeb na novou situaci a vývoj a dobrá kondice německého průmyslu dohromady dávají silnou naději, že jakmile pominou externí příčiny krize, tedy zdravotní omezení, ekonomika se může relativně rychle navracet k normálu. Právě zveřejněný výsledek státního rozpočtu za loňský rok ukazuje relativně malé výpadky daně z přidané hodnoty. A hrubý domácí produkt je suma nové přidané hodnoty. Rozpočtový výsledek ukazuje, že se náš ekonomický život vůbec nezhroutil.

Jeví se mi, že se z koronavirové krize dostaneme rychleji než ze světové finanční a hospodářské krize 2009 - 2010. Ale je to jen můj soukromý odhad. Vycházím z toho, že v uvozovkách infrastruktura produktivní části ekonomiky nebyla zásadně narušena s výjimkou některých sektorů, jejichž váha na celkovém ekonomickém výkonu není dominantní. A banky, které jsou krevním oběhem ekonomiky, vstoupily do koronavirové krize mnohem lépe vybavené než do té předchozí, rezervami i regulatorními pravidly. A finančně lépe připraveny byly také firmy.

Dovolím si spekulovat, že roční propad bude jen o něco málo horší než v roce 2009. Letošek bude rokem konsolidace a postupné cesty k úrovni dosažené v minulosti. Ovšem cesta k tomu bude jistě bolestivá a krušná. Dopady roku 2020 na jednotlivé ekonomické subjekty, počínaje firmami až po jednotlivce, budou citelné hlavně v prvních týdnech letošního roku. Protože uplynou mnohé ochranné lhůty, které zatím nedovolovaly, aby se krize dramaticky ukázala v rodinných rozpočtech a v bilancích podniků. První pololetí, hlavně první tři měsíce, bude stále silně ovlivněno epidemiologickou situací

Stabilita bankovního sektoru
: Na začátku krize patřilo Česko k státům s absolutně nejnižším podílem špatných úvěrů. Pod dvě procenta z celkového objemu poskytnutých půjček. Pro konec letošního roku odhadujeme, že se neposuneme nad pět šest procent. A to je při rezervách našich bank, které jsou opravdu silné, naprosto zanedbatelné. 

Riziko zpřísnění půjček domácnostem
: Neobával bych se ochoty bank půjčovat, že budou úvěry pro podniky i lidi méně dostupné. Taky díky tomu, že máme nízké úrokové sazby, čímž banky ztratily část výnosů z ukládání svých prostředků u nás. Je značný rozdíl, zda jim peníze úročíme 2,25 nebo 0,25 procenta. Mělo by je to motivovat k tomu, co je jejich hlavní byznys, tedy k půjčování firmám a domácnostem. Spíš předpokládám, že by banky mohly mít tendence hledat lukrativnější, a tedy i rizikovější možnosti ke zhodnocení svých aktiv. Pokud by měly o něco větší odvahu financovat trochu rizikovější projekty, které podpoří ekonomickou obnovu, za sebe říkám, že mi to nebude vadit. Prostor pro krytí větších rizik existuje. Kvůli těm velkým rezervám.

Hodnocení, dopad na výhled monetární politiky
: Guvernér České národní banky Jiří Rusnok že pro ekonomiku bude náročné hlavně první čtvrtletí, pokud se ale podaří zvládnout zdravotní rizika, ekonomika může rychle oživovat. Guvernér rovněž věří stabilitě českého bankovního sektoru i tomu, že se ochota bank půjčovat domácnostem nesníží. Komentáře Rusnoka nepřekvapily, výhled začátku zvyšování úrokových sazeb pro přelom pololetí 2021 se nemění. 

Banka tak nadále čeká, v příštích letech oživení ekonomiky které bude srovnávat pád hospodářství tohoto roku, pokles inflace k svému cíli 2 %, posilování koruny a postupný růst úrokových sazeb během příštího roku. Ekonomika bude v příštích měsících pod tlakem koronaviru, pak ale by měly úřadovat účinky vakcín, které by virus měly odtlačit do pozadí a uvolnit cestu ekonomickému oživení. Naplní-li se základní scénář, hospodářství může oživovat silněji, než se čeká. Úrokové sazby by se tak mohly začít postupně zvyšovat nejdříve již od druhého čtvrtletí 2021, spíše však od druhého pololetí 2021.

Chcete dostávat nejnovější informace?

Stačí zadat váš e-mail a následně potvrdit souhlas.

Naše produkty a služby